Menzil Tarikatı

Menzil Tarikatı denilen aslında Nakşibendi yoludur (tarikat yol demektir.) Büyük Veli Şahı Nakşibend hz. lerinin belirlediği usüllere göre eğitim gören talebelerin en büyük özelliği, sünnete sıkı bağlılık ve çokça Allahu tealayı zikretmeleridir. Tarih boyunca binlerce Büyük zat bu yola intisab etmiş ve İslam dinine büyük hizmetleri olmuştur. Daha detaylı bilgiler için Semerkand Yayınlarından Altın Silsile ve Reşahat adlı kitaplarada bakılabilir.